UAB „VIRI TECHNOLOGIJA“ įgyvendina projektą „AEI gamybos pajėgumų įrengimas“

UAB „VIRI TECHNOLOGIJA“ įgyvendina projektą „AEI gamybos pajėgumų įrengimas“, kuris yra dalinai finansuojamas Europos Sąjungos fondų lėšomis. Projekto tikslas - didinti AEI dalies gamybą galutiniame energijos suvartojime.

Projekto įgyvendinimo metu UAB „VIRI TECHNOLOGIJA“ savo veikloje įdiegs energijos efektyvumo priemonę – saulės elektrinę, kuri sudarys sąlygas taupyti energiją ir mažinti elektros sąnaudas. Projekto įgyvendinimas taip pat prisidės prie Lietuvos poveikio klimato kaitai švelninimo, oro taršos problemų sprendimo, energetinės priklausomybės nuo importuojamų energijos išteklių mažinimo.

Bendra projekto vertė – 297 033 Eur
Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama – 212 756,28 Eur
Projekto vykdymo pradžia – 2023-07-25
Projekto vykdymo pabaiga – 2025-07-31